Wedstrijdreglement Blasphemy

Iedere ploeg dient €10,- of een ov-chipkaart mee te nemen als borg voor het rugnummer. Ook dient iedereen gekleed te zijn in een geldig wedstrijdoutfit van zijn of haar vereniging.

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1. Wedstrijddag

 1. De Blasphemy zal plaatsvinden op zaterdag 7 maart 2020 op U.S.R “Triton” te Utrecht.
 2. Dagklassement wordt opgemaakt uit wedstrijden over 500 meter. De plaatsing voor de kwartfinale geschiedt naar aanleiding van de snelste tijd over de eerstse twee races van 500 meter in heat 1 en heat 2. De plaatsing voor de halve finale en de finale geschiedt op basis van een knock-out systeem, waarbij de ploeg met de snelste tijd per race door gaat naar de finale.
 3. De uitkomst van finale wordt bepaald op basis van tijd.
 4. Bij het niet starten van een tijdrace en/ of finale, zal voor de gemiste heat(s) de langzaamste dagtijd worden toegekend.

Artikel 2. Wedstrijdleiding

 1. Wedstrijdleiding is in handen van de Competitie Commissie der U.S.R “Triton” (cc@usrtriton.nl), en de Competitie Commissie der K.S.R.V. “Njord” (cc@njord.nl), de Commissaris Werkende Leeden II der U.S.R “Triton” (cwl2@usrtriton.nl) en de Commissaris voor het Competitie- en Fuifroeien der K.S.R.V. “Njord” (competitie@njord.nl)

Hoofdstuk 2. Deelname

Artikel 3: De ploeg

De Blasphemy is voor onervaren eerstejaars studentenroeiers zoals is bedoeld in Artikel 14 lid 2 van het RvR van de KNRB. Om dit te waarborgen zijn enkele regels verbonden aan de samenstelling van de ploegen.

 1. In het C4+ veld mogen alleen eerstejaars onervaren competitieroeiers deelnemen.

Artikel 4. Vervanging

Het is geoorloofd roeiers van een ploeg te vervangen door andere roeiers. Hierbij dient men zich aan de volgende regels te houden:

 1. Er mogen maximaal twee roeiers per ploeg worden vervangen.
 2. De vervangende roeiers dienen een onervaren status te hebben, zoals is beschreven in Artikel 3.
 3. De vervangende roeier moet van de eigen vereniging zijn.

Artikel 5. Wijziging

 1. Wijzigingen van de samenstelling van een ploeg dienen altijd gemeld te worden aan de wedstrijdleiding en kunnen tot uiterlijk de dag van de loting worden doorgegeven.
 2. Wijzigingsaanvragen zullen worden behandeld door de organisatie, te weten de Blasphemycommissie, de Commissaris Werkende Leeden II der U.S.R “Triton” en de Commissaris voor het Competitie- en Fuifroeien der K.S.R.V. “Njord”
 3. Mocht een ploeg gewijzigd zijn van samenstelling, dit niet gemeld hebben en deze wijziging leidt tot een oneerlijke competitie, dan zal deze ploeg worden uitgesloten voor de competitie.

Artikel 6. Terugtrekking

Ploegen die zich terugtrekken voor de Blasphemy dienen dit voor 29 februari 2020 te hebben doorgegeven via het KNRB inschrijfsysteem. Als er ploegen worden teruggetrokken na de sluiting van de inschrijvingen (26 februari 2020) dan zijn ze het inschrijfgeld verschuldigd.

Hoofdstuk 3. De Heat

Artikel 7. Boottoewijzing

De toewijzing van de boten geschiedt door de organisatie. De boten die tijdens de Blasphemy gebruikt worden, zullen zoveel mogelijk van dezelfde kwaliteitsklasse zijn. Mocht de kwaliteit van de boot tot een oneerlijke strijd leiden, dan zal er een tijdcorrectie worden toegepast die is bepaald door de wedstrijdleiding

Artikel 8. De start

 1. 1. Of een start geldig of ongeldig is wordt bepaald door de organisatie.
  Een start is ongeldig indien:
 2. Een boot niet op het bepaalde 500 meter punt ligt.
 3. Een boot voor het gegeven startsignaal vertrekt.
 4. Een boot materiaalpech heeft. Materiaalpech dient binnen 100 meter na de start gemeld te worden doordat de stuur een hand omhoog steekt om de start ongeldig te kunnen verklaren.

Artikel 9. Materiaalpech

Het materiaal van de boot dient voor aanvang van de wedstrijd door de roeiers zelfstandig gecontroleerd te zijn. Hierdoor kan op bepaalde vormen van materiaalpech geen beroep worden gedaan zoals eerder omschreven staat in artikel 8.1.3. Er kan geen beroep worden gedaan op materiaalpech indien:

 1. Het aantoonbaar is dat de materiaalpech veroorzaakt is door de roeier.
 2. De materiaalpech voorkomen had kunnen worden door controle van het materiaal door de roeiers voorafgaand aan de wedstrijd.
 3. Indien er na 100m van de start sprake is van materiaalpech.

Artikel 10. Behouden van baan

U dient ten alle tijde uw eigen baan te behouden. Indien deze regel overtreden wordt, geschiedt een straftijd van 10 seconden bovenop de door de ploeg geroeide tijd.

Hoofdstuk 4. Protestregelingen

Artikel 11. Ontzeggen van het roeien

Mocht de organisatie vermoeden dat een roeier te veel gedronken heeft en daardoor niet meer in staat is om te roeien, kunnen de Commissaris Werkende Leeden II der U.S.R “Triton” en de Commissaris voor het Competitie- en Fuifroeien der K.S.R.V. “Njord” de desbetreffende roeier het roeien verbieden. Dit verbod kan telefonisch gegeven worden.

Artikel 12. Protestregeling Blasphemy

Bij onenigheid of twijfel over dagtijden of de uitslag van de Blasphemy kan er mondeling protest ingediend worden door een coach van de betreffende ploeg bij de wedstrijdleiding. Deze zullen uitspraak doen inzake het protest. Tegen deze uitspraak is geen beroep mogelijk.

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 13. Alternatief programma

Bij slecht weer of andere externe omstandigheden waardoor er niet geroeid kan worden zal er een alternatief programma plaatsvinden. Het is niet mogelijk voor de deelnemende ploegen om hun inschrijfgeld terug te vorderen.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

De organisatoren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade van bezoekers, deelnemers of exposanten aan de wedstrijden aan lijf of goed geleden.